עוד ניצחון לגנץ אשכנזי: החוק הנורבגי אושר סופית

בהתאם להסכם הקואליציוני מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק-יסוד הכנסת הקרוי החוק הנורבגי.
.

החוק מאפשר למפלגה להחליט להכניס בתנאים מסויימים לכנסת מועמד במקום ח״כ שמונה לתפקיד שר בממשלה. אם הוא מפסיק לשמש חבר ממשלה הוא ישוב לכהן כחבר כנסת במקום האדם שהחליפו.

.

בהצעת החוק תמכו 66 חברי כנסת מול התנגדותם של 43 חברי כנסת. המליאה דחתה את כל ההסתייגויות שהוגשו להצעת החוק.

.

עניין מרכזי