מבזקים

ההשלכות הכלכליות והחברתיות – סיכום ביניים

7A36F69E-CFF4-4BE4-841A-5742A4ECB5A0

הודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
Social and Economic Consequences of the Coronavirus Pandemic – Summary
בהודעה זו מוצגים נתונים מסכמים של ההשפעות החברתיות והכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה בישראל בתחומי חיים שונים בחודשים האחרונים בדגש על מרץ-מאי 2020 (בתקופת הסגר ובתקופה שלאחר הסרתו). הממצאים מבוססים על מגוון פעולות סטטיסטיות שוטפות שמבצעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ”ס) על בסיס חודשי ועל פעולות מיוחדות לאיסוף נתונים בעקבות התפרצות מגפת הקורונה שכללו סקרי בזק על מצב העסקים ועל החוסן האזרחי בתקופת המשבר. הנתונים המפורטים מתפרסמים באופן שוטף וזמינים בירחון הסטטיסטי לישראל ובדף המעקב אחר השפעות המגפה באתר הלמ”ס.
עלייה לישראל תיירות חוסן אזרחי פטירות תאונות דרכים סקר כוח אדם עסקים משרות פנויות הערכת המגמות בעסקים פדיון (מכירות) של רשתות שיווק רכישות בכרטיסי אשראי על ידי צרכנים פרטיים אמון הצרכנים בינוי, דיור ונדל”ן מדד המחירים לצרכן חשבונות לאומיים יבוא ויצוא סחורות
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי בטל’ 02-6592666

תאריך
התפרצות מגפת הקורונה בישראל – רצף אירועים
מגפה הקורונה פורצת בעיר ווהאן, שבסין
30 בינואר – איסור כניסת טיסות מסין לישראל
26 בפברואר – חובת בידוד למשך 14 יום לחוזרים מאיטליה, וכן לחוזרים מסין, סינגפור, מקאו, תאילנד, הונג קונג, קוראה הדרומית ויפן
27 בפברואר – מקרה ראשון של חולה בקורונה בישראל, יותר מ-5,000 ישראלים נשלחים לבידוד.
4 במרץ: איסור כניסת זרים ממדינות שונות לישראל
הרחבת הבידוד הביתי לכל החוזרים בשבועיים האחרונים ממדינות נוספות באירופה
12 במרץ: השבתת מערכת החינוך למעט מעונות, גני ילדים, חינוך מיוחד ונוער בסיכון
15 במרץ: הרחבת ההחלטה על השבתת מערכת החינוך כולה
הרחבת ההגבלה על התקהלות של מאה איש גם במקומות פתוחים
איסור על התקהלות של יותר מ-10 אנשים, וסגירת כל מקומות הבילוי והפנאי
19 במרץ: הטלת הגבלה על יציאה מהבית למעט מצבים המחייבים זאת (עבודה בהתאם למגבלות
22 במרץ: הגבלת מספר העובדים במקום עבודה אחד לעשרה עובדים או 30% ממצבת העובדים;
20 במרץ: נפטר חולה הקורונה הראשון בישראל
החרגת מקומות עבודה חיוניים להמשך הפעילות; יציאה לחופשה של המגזר הציבורי
25 במרץ: איסור יציאה ממקום המגורים למרחק הגדול ממאה מטרים ולזמן קצר; צמצום פעילות
התחבורה הציבורית לרבע מהיקפה הרגיל; השבתת תנועת רכבות הנוסעים והגבלת מספר הנוסעים
11-10 במרץ: פורים
ולתקנות שנקבעו)
במוניות
7 באפריל: הכרזה על סגר כללי לקראת ליל הסדר בפסח מיום שלישי בערב עד מוצאי שבת
12 באפריל: החלת חובת עטיית מסכה בכל יציאה ממקום המגורים למרחב הציבורי
14 באפריל: סגר נרחב לרגל חג שביעי של פסח וחגיגות המימונה; איסור מעבר בין ערים שונות בארץ
19 באפריל: התחלת הקלות במגבלות על הציבור; פתיחת חנויות בענפים רבים בכפוף לעמידה בתנאי
“התו הסגול”; החזרת מקומות העבודה למתכונת עבודה של עד 30% ממצבת כוח האדם
26 באפריל: שורת הקלות נוספות – פתיחת כלל החנויות ברחובות ובמרכזי המסחר הפתוחים ואיסוף
27 באפריל: הטלת סגר בערב יום העצמאות עד צאת החג
עצמי ממסעדות
30 באפריל: ביטול מגבלת קיום פעילות ספורטיבית עד 500 מטר מהבית
2
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
מרץ 2020 אפריל 2020
דצמבר ינואר פברואר 2019 2020 2020
3
עלייה לישראל
בחודשים ינואר-מאי 2020 הגיעו לארץ 7,369 עולים, לעומת 12,645 עולים בתקופה המקבילה ב-2019, ירידה של 41.7%.
תרשים 1 – עולים לישראל מתחילת 2019 עד מאי 2020
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
* נתונים ארעיים
תיירות
בחודש מרץ נרשמו 100.6 אלף יציאות של ישראל לחו”ל, באפריל – 3.0 אלף, במאי – 8.3 אלף וביוני נרשמו 16.1 אלף יציאות לחו”ל. בסה”כ נרשמו בחודשים מרץ-יוני כמעט 128 אלף יציאות לחו”ל, לעומת כ-2.8 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד. מספר כניסות המבקרים (תיירים, מבקרי יום ונוסעים בשיוט) במרץ היה 87.2 אלף, באפריל – 0.6 אלף, במאי – 2.3 אלף וביוני – 6.0 אלף. בסה”כ בחודשים מרץ-יוני 2020 היו כ-96 אלף כניסות מבקרים, לעומת 1.7 מיליון אשתקד.
תרשים 2 – יציאות של ישראלים לחו”ל בחודשים ינואר-יוני, 2020 לעומת 2019
תרשים 3 – כניסות של מבקרים בחודשים ינואר-יוני, 2020 לעומת 2019
4
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
לינות במלונות תיירים
ינואר-מרץ 2020
 4.0 מיליון לינות לעומת 5.34 ברבעון הראשון של 2019.  תפוסת החדרים במלונות הייתה 46%, לעומת 64% ברבעון הראשון של 2019.
אפריל 2020
 ב-92% ממלונות התיירות לא נרשמה פעילות תיירותית.  התפוסה הממוצעת של כל מלונות התיירות הסתכמה באחוז אחד, לעומת 71% באפריל 2019.
מאי 2020
 ב-14% מהמלונות נרשמה פעילות תיירותית (רובה לקראת חג השבועות שחל בסוף מאי), ותפוסת החדרים בהם הייתה 12%.
 התפוסה הממוצעת של כל מלונות התיירות הסתכמה ב-2.5%, לעומת 74% במאי 2019. תרשים 4 – לינות במלונות תיירות בחודשים ינואר-מאי, 2020 לעומת 2019
* נתונים ארעיים
5
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
חוסן אזרחי
בתקופת הסגר, בתאריכים 26.4.2020 עד 1.5.2020, נערך סקר בזק שמטרתו לספק תמונת מצב ונתונים חיוניים לגבי החוסן האזרחי של הציבור בישראל. אוכלוסיית הסקר כללה בני 21 ומעלה, למעט הפזורה הבדווית בדרום ודיירים במוסדות טיפוליים. השאלות בסקר הקיפו מגוון נושאים: בריאות, מצב נפשי, צריכת מזון, קבלת עזרה, מצב כלכלי ועבודה, מידת המילוי אחר הוראות משרד הבריאות והממשלה, ומידת האמון בממשלה וברשות המקומית של יישוב המגורים בהתמודדות עם נגיף הקורונה.
תרשים 5 – חוסן אזרחי בתקופת משבר הקורונה (26.4.2020 עד 1.5.2020), אחוזים
*במידה רבה או במידה מסוימת **החמיר או החמיר מאוד
6
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
7
לאחר תקופת הסגר, בתאריכים 11.5.2020 עד 14.5.2020, נערך סקר בזק נוסף.
תרשים 6 – חוסן אזרחי בתקופת משבר הקורונה (11.5.2020 עד 14.5.2020), אחוזים
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
*במידה רבה או במידה מסוימת **החמיר או החמיר מאוד
השוואה בין נתוני סקר החוסן האזרחי בתקופת הסגר ולאחריה ונתוני הסקר החברתי 2019
הסקר החברתי 2019
לאחר הסגר
בתקופת הסגר
-
19.6% חשו בדידות לעיתים קרובות או מידי פעם
18.4%
23.5%
חשו בדידות*
24.2% חשו מדוכאים לעיתים קרובות או מידי פעם
16.2%
16.2%
חשו דיכאון*
29.9% לא כל כך מצליחים או בכלל לא מצליחים לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק הבית למזון, לחשמל, לטלפון וכד’.
46.5%
50.3%
חששו מקושי בכיסוי הוצאות*
9.2% צופים כי מצבם הכלכלי יחמיר בשנים הקרובות
18.3%
27.3%
צופים כי בשנה הקרובה מצבם הכלכלי יחמיר
17.4% 92.4% מרגישים שיש להם על מי לסמוך במשבר או במצוקה
16.2%
קיבלו סיוע בהבאת מזון, תרופות וכד’
89.5% בני 65 ומעלה שמרגישים שיש להם על מי לסמוך במשבר או במצוקה
42.4%
45.5%
בני 65 ומעלה שקיבלו סיוע בהבאת מזון, תרופות וכד’
41.2% נתנו אמון בממשלה
68.9%
71.6%
נותנים אמון בממשלה בהתמודדות עם משבר הקורונה*
58.2% מעריכים באופן חיובי** את תפקוד הרשות המקומית של יישוב מגוריהם
76.9%
79.1%
נותנים אמון ברשות המקומית של יישוב מגוריהם בהתמודדות עם משבר הקורונה*
מילוי אחרי הנחיות הממשלה ומשרד הבריאות
בתקופת הסגר רוב האוכלוסייה מילאה במידה רבה אחר ההנחיות. בתקופה שלאחר הסגר חלה ירידה קלה במילוי אחר ההנחיות, אך רוב האוכלוסייה עדיין הקפידה עליהן במידה רבה.
* במידה רבה או במידה מסוימת **טוב או טוב מאוד
8
לאחר הסגר
90.3% 86.9% 79.7%
בתקופת הסגר
94.1% 92.8% 87.8%
היגיינה אישית כגון שטיפת ידיים ושימוש בחומר חיטוי
חבישת מסכה ריחוק פיזי, חברתי

השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
פטירות
נכון לסוף חודש מאי 2020 מספר הנפטרים מתחילת 2020 היה דומה לזה שבשנים קודמות. בחודשים ינואר-מרץ 2020 התמותה הייתה נמוכה יותר לעומת השנים האחרונות, ובחודשים אפריל ומאי היא הייתה מעט גבוהה יותר, ובמיוחד בגיל 70 ומעלה. עם זאת, כיוון שהאוכלוסייה גדלה ומספר הנפטרים דומה, שיעור הנפטרים אינו גבוה יותר.
תרשים 7 – פטירות של תושבי ישראל בחודשים ינואר-מאי, 2020-2018
תרשים 8 – פטירות של תושבי ישראל בני 70 ומעלה, בחודשים ינואר-מאי, 2020-2018
9
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
10
תאונות דרכים
מרץ-מאי 2020
ירידה במספר התאונות והנפגעים, בכל חומרות הפגיעה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מספר ההרוגים בתאונות דרכים במאי 2020 (27) היה גבוה ממספרם במאי 2019 (23).
בפסח 2020
ירידה של כ-75% במספר הנפגעים לעומת פסח 2019.
תרשים 9 – תאונות דרכים עם נפגעים בחודשים מרץ-מאי, 2020 לעומת 2019
תרשים 10 – נפגעים בתאונות דרכים בחודשים מרץ-מאי, 2020 לעומת 2019
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
תרשים 11 – נפגעים בתאונות דרכים במהלך חג הפסח, 2020 לעומת 2019
רישום ראשוני של כלי רכב הוא החודש והשנה שבהם הרכב נרשם לראשונה במרשם כלי הרכב המנועיים האזרחיים עם מספר הרישוי הנוכחי שלו.
תרשים 12 – רישום ראשוני של כלי רכב מנועיים
11
* נתוני שנת 2020 ארעיים ועתידים להשתנות.
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
נתונים מסקר כוח אדם
סקר כוח אדם ממשיך להתבצע באופן שוטף בימים אלו כמו בימי שגרה. נתוני הסקר מאפשרים לעקוב אחר השפעות משבר נגיף קורונה על מצב התעסוקה ושוק העבודה בישראל. הסקר נערך בהתאם לשיטות עבודה בין- לאומיות. השפעות נגיף הקורונה על שוק התעסוקה בישראל באו לידי ביטוי בעיקר בהיעדרות זמנית מעבודה בשל סגירה של חלק ממקומות העבודה, ובחוסר יכולת לחפש עבודה במצב החדש. בסוף מרץ המגבלות שהוטלו גרמו להיעדרות זמנית מהעבודה של מועסקים רבים (חופשה ללא תשלום או חופשה בתשלום ועוד). באפריל גדל היקף התופעה בעקבות ההחמרה במגבלות וחג הפסח. עם ההקלה במגבלות במאי ירד גם מספר הנעדרים זמנית בעבודה, אך במקביל החלה עלייה בשיעור הבלתי מועסקים.
12
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
13
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
1
במהלך החודשים מרץ-יוני ביצעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שישה סקרי בזק,
עסקים
לבחינת מצב התעסוקה
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה וההגבלות המתלוות אליו. הסקרים הקיפו עסקים עם חמש משרות שכיר ומעלה
בחלק מענפי המשק. נתוני הסקרים מספקים מידע על מצב התעסוקה (כגון פיטורין וחל”ת), עבודה מהבית, מידת ההשפעה של ההגבלות השונות, יכולתם של העסקים להמשיך לפעול תחת התנאים הנוכחיים, מידת הפגיעה בפדיון ובחינה (גם אם באופן חלקי) של השינויים במצב העסקים בתקופה שבה הוחמרו ההגבלות בעקבות התפשטות הנגיף, הקושי ביישום ההנחיות למניעת הדבקה ומסגרת אשראי ושינויים בהיבטים אלה לאורך זמן.
תרשים 13 – מצב התעסוקה בגלים 6-2 של סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה
17 ביוני (גל 6)
מפוטרים
עובדים בחל”ת עובדים היום בבית עובדים היום בחברה
3 ביוני (גל 5)
מפוטרים
עובדים בחל”ת עובדים היום בבית עובדים היום בחברה
7 במאי (גל 4)
מפוטרים
עובדים בחל”ת עובדים היום בבית עובדים היום בחברה
22 באפריל (גל 3)
מפוטרים
עובדים בחל”ת עובדים היום בבית עובדים היום בחברה
31 במרץ (גל 2)
מפוטרים
עובדים בחל”ת עובדים היום בבית עובדים היום בחברה
1 תאריכי ששת הסקרים: 19.3-18.3 (גל ראשון), 31.3-30.3 (שני), 22.4-21.4 (שלישי), 7.5-5.5 (רביעי), 3.6-1.6 (גל חמישי) 17.6-15.6 (גל שישי) והם משקפים את מצב העסקים בימים הנקובים.
72%
68%
5% 8%
10%
4% 13%
10%
2%
53%
18% 17%
27%
19%
26%
21%
42%
40%
2%
2%
14
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
15
מצב התעסוקה בגלים 6-2 של סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה, לפי ענף כלכלי
גל 6
17/06
גל 5
03/06
גל 4
07/05
גל 3
22/04
גל 2
31/03
-
-
61% 79% 83%
49%
52%
עובדים היום בחברה
ענף התעשייה (ללא תעשייה עילית) ענף התעשייה (ללא תעשייה עילית) ענף התעשייה (ללא תעשייה עילית)
7% 2% 3%
8%
9%
עובדים היום בבית
17% 8% 6%
25%
21%
עובדים בחל”ת
63% 78% 86%
57%
49%
עובדים היום בחברה
ענף הבינוי
2% 1% 2%
1%
5%
עובדים היום בבית
ענף הבינוי
ענף הבינוי
19% 12% 8%
24%
28%
עובדים בחל”ת
54% 78% 81%
41%
39%
עובדים היום בחברה
ענף המסחר הקמעונאי
ענף המסחר הקמעונאי
ענף המסחר הקמעונאי
2% 2% 1%
3%
3%
עובדים היום בבית
33% 13% 8%
48%
43%
עובדים בחל”ת
53% 78% 83%
41%
39%
עובדים היום בחברה
ענף שירותים מקצועיים וטכניים, שרותי תחבורה אחסנה, דואר, בלדרות ועוד
ענף שירותים מקצועיים וטכניים, שרותי תחבורה אחסנה, דואר, בלדרות ועוד
ענף שירותים מקצועיים וטכניים, שרותי תחבורה אחסנה, דואר, בלדרות ועוד
18% 9% 5%
17%
22%
עובדים היום בבית
21% 9% 7%
32%
26%
עובדים בחל”ת
40% 52% 52%
31%
31%
עובדים היום בחברה
ענף היי טק
ענף היי טק
ענף היי טק
43% 34% 37%
50%
49%
עובדים היום בבית
7% 6% 4%
11%
11%
עובדים בחל”ת
54% 79% 81%
37%
24%
עובדים היום בחברה
ענף שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח ענף שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח ענף שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח
27% 9% 12%
32%
41%
עובדים היום בבית
5% 2% 1%
11%
14%
עובדים בחל”ת
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
גל 6
17/06
גל 5
03/06
גל 4
07/05
גל 3
22/04
גל 2
31/03
-
-
– 36% 43%
-
-
עובדים היום בחברה
ענף שירותי מזון ומשקאות* ענף שירותי מזון ומשקאות* ענף שירותי מזון ומשקאות*
– 0% 0%
-
-
עובדים היום בבית
– 45% 26%
-
-
עובדים בחל”ת
16
* ענף שירותי מזון ומשקאות לא נכלל בגלים הראשונים של הסקר, שכן רוב העסקים בענף היו סגורים בשל הנחיות משרד הבריאות.
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
17
ענף שירותי מזון ומשקאות
 אחוז העובדים הנמצאים בחל”ת בענף שירותי מזון ומשקאות ירד באופן חד מ-44% בגל 5 ל-26% בגל 6.  חל גידול חד באחוז העסקים הצופים פגיעה חמורה בפדיון בענף שירותי מזון ומשקאות בהשוואה לאומדן
הקודם – יותר מ-50% מהעסקים צופים פגיעה חמורה בפדיון בחודש יוני (גל 6) לעומת 26% מהעסקים שצפו כך בתחילת החודש (גל 5).
פגיעה בפדיון חודשי
 אחוז העסקים הצופים פגיעה חמורה בפדיון חודש יוני (פגיעה של יותר מ-50% בפדיון) עלה ל-22.6% לעומת 14.9% שדיווחו כך בתחילת חודש יוני (גל 5).
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
משרות פנויות
בחודש מאי היו כ-42.7 אלף משרות פנויות, לעומת 29.4 אלף באפריל.
תרשים 14 – סך המשרות הפנויות
מספר המשרות הפנויות (הידועות) המבוקשות ביותר – ממוצע חודשי, מרץ-מאי 2020
שינוי באחוזים לעומת אומדן פברואר – אפריל 2020
מספר ממוצע של משרות פנויות
משלח יד
310 67%-
טבחים
64%- 40%- 31%-
29%-
מלצרים ומוזגים 915 עובדי מטבח וניקיון במוסדות ובמשקי בית 1,512 בוני בתים, בנאים ומניחי בטון 656
מהנדסים (מהנדסי מחשבים, חשמל, תעשייה וניהול ומכונות וכד’) 4,658
921 45%-
מאבטחים
1,322 34%-
הנדסאים וטכנאים
2,401 30%-
עובדי מכירות (כולל: סוכני מכירות, נציגי מכירות, עוזרי מכירות בחנויות ומוכרים בדוכנים ובשווקים)
1,326 20%-
נהגים (במשאיות ובאוטובוסים)
18
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
30 20 10
0 10- 20- 30-
5.
הערכת המגמות בעסקים
חל שיפור בדיווח המנהלים על מצבה הכללי של החברה ביוני (הווה) לעומת מאי.
תרשים 15 – הערכת המצב הכלכלי נכון להיום בכלל הענפים (מאזן נטו של תגובות)
25.3 24.2
24.5
27.2 25.7 26.4 26.0
25.3
23.4
23.9
20.4
1.5-
10.4-
0-
19.0-
2020 2019
בשאלת מצבה הכלכלי של החברה ביוני (הווה), בהתאם לכך שהמשק היה בתהליכי חזרה לשגרה במהלך רובו של חודש יוני, מאזן הנטו ממשיך לעלות, ועומד על 7.6, לעומת 3.6 במאי.
ענף הבינוי
בענפי הבינוי מגמת השיפור במצב החברה שהחלה במאי המשיכה גם ביוני, ומאזן המצב הנוכחי של החברה הפך משלילי לחיובי – מ-1.7- במאי ל-7.5 ביוני.
ענף המסחר
במאזן הנטו של מצב החברה במסחר הקמעוני המשיכה העלייה שהחלה באפריל, אם כי במידה מתונה יותר. המאזן ביוני הפך משלילי לחיובי – מ-5.4- במאי ל-2.6 ביוני, לאחר ירידה מ-5.3 במרץ ל-20.1- באפריל.
ענף המלונאות
בענף המלונאות מאזן מצב החברה בהווה ממשיך להיות שלילי ונמוך מאוד, עם זאת חל שיפור במאזן של חודש יוני לעומת מאי, 66.5- לעומת 78.1-, בהתאמה.
19
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
יוני 2020 (הווה)
ענף התעשייה
ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני
אחוזים
20
פדיון (מכירות) של רשתות השיווק
נתונים מנוכי עונתיות (במחירים קבועים):  בחודש מאי 2020 לעומת אפריל 2020: ירידה של 0.4% בפדיון של רשתות המזון  בחודש מאי 2020 לעומת מאי 2019: עלייה של 8.8% בפדיון של רשתות המזון
תרשים 16 – מדדי פדיון של רשתות שיווק ורשתות מזון במחירים קבועים
(נתונים מנוכי עונתיות)
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
21
רכישות בכרטיסי אשראי על ידי צרכנים פרטיים
נתונים מנוכי עונתיות (במחירים קבועים)
מאי 2020 לעומת אפריל 2020
 עלייה של 32.3% בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי  עלייה של 23.3% ברכישות מוצרים ושירותים אחרים2  עלייה של 6.2% ברכישות מזון ומשקאות3  עלייה של 114.2% ברכישות מוצרי תעשייה4
מאי 2020 לעומת מאי 2019
 עלייה של 5.9% בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי  עלייה של 14.3% ברכישות מוצרים ושירותים אחרים  עלייה של 6.2% ברכישות מזון ומשקאות  עלייה של 19.4% ברכישות מוצרי תעשייה
תרשים 17 – מדדי רכישות בכרטיסי אשראי במחירים קבועים (נתונים מנוכי עונתיות)
2 מוצרים ושירותים אחרים )כולל דלק חשמל וגז, מחשבים ותוכנה, ציוד ושירותי תחבורה ותקשורת, ספרים, פרסום, שירותי רפואה ותרופות ושונות(
3 מזון ומשקאות (כולל שירותי אוכל) 4 מוצרי תעשייה )כולל הלבשה והנעלה, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, כולל בבתי כל-בו ,ורהיטים(
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
אמון הצרכנים
סקר אמון הצרכנים מתבצע בקרב בני 21 ומעלה, ולו כמה מטרות: לאסוף מידע על ההערכות של הפרטים בנוגע
לשינויים הצפויים במצב הכלכלי, הערכות שעליהן מתבסס מדד אמון הצרכנים; לאסוף מידע על הערכת השינויים הצפויים במדד המחירים לצרכן; לסייע בזיהוי תפניות במצב המשק לצורך מעקב אחר מחזור העסקים; לאסוף מידע על ההערכות בנוגע לרכישות גדולות ועל השינויים הצפויים ברמת החיסכון של האוכלוסייה מדד אמון הצרכנים תחום בטווח שבין מינוס 100 לבין פלוס 100. ככל שערך המדד קרוב יותר לגבול העליון, כך הוא מעיד על אופטימיות גדולה יותר בקרב הפרטים, וככל שערך המדד קרוב יותר לגבול התחתון, כך הוא מעיד על פסימיות רבה יותר. מדד קרוב לאפס מצביע על היעדר ציפיות לשינוי במצב הקיים. מאזן התשובות לשאלות הוא ההפרש המשוקלל בין אחוז התשובות החיוביות הצופות שיפור לבין אחוז התשובות השליליות הצופות החמרה.
ביוני 2020 מדד אמון הצרכנים החדש ירד ל-23%-, לאחר שבמאי הוא עלה ל-14%- (מ-22%- במרץ ו-31%- באפריל). החמרה חלה בשניים מתוך ארבעת המאזנים המרכיבים את המדד:
 המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה ירד ל-34%-, לאחר שבמאי עלה ל-13%- (מ-45%- במרץ ו-54%- באפריל);
 המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה עומד ביוני על 6%-. יצוין שבמאי הוא עלה לערך חיובי של 5% והעיד על אופטימיות זהירה (לאחר שצנח וקיבל ערכים שליליים בחודשים מרץ – 15%- ואפריל – 19%-).
תרשים 18 – מדד אמון הצרכנים החדש והמאזנים המרכיבים אותו, ינואר 2019 עד יוני 2020
22
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
בינוי, דיור ונדל”ן
נתוני הלמ”ס מצביעים על ירידה במכירת דירות חדשות שהחלה במרץ והגיעה לשיאה באפריל 2020.
 במספר הדירות החדשות שנמכרו בחודש אפריל חלה ירידה של כ-55%-65% לעומת הממוצע לפני משבר הקורונה (ינואר 2019 – פברואר 2020), ולהערכתנו נמכרו בין 990 ל-1,280 דירות.
 מנתוני רשות המיסים עולה כי מספר עסקאות הנדל”ן של מכירת דירות חדשות שדווחו במהלך חודש אפריל 2020 הינו כ-540, נמוך בכ-80% מממוצע העסקאות לפני משבר הקורונה (ינואר 2019 – פברואר 2020).
הכמות המבוקשת של דירות חדשות – פברואר-אפריל 2020
סך הכל 8,320 דירות
לעומת שלושת החודשים קודמים (נובמבר 2019-ינואר 2020): נתונים מקוריים: ירידה של 43.1%
דירות חדשות שנמכרו – 63.4% דירות חדשות שלא למכירה – 36.6%
סך הכל 5,280 דירות סך הכל 3,040 דירות
ירידה של 30.9% (נתונים מקוריים)
לעומת שלושת החודשים הקודמים (נובמבר 2019-ינואר 2020)
ירידה של 48.4% (נתונים מקוריים)
לעומת שלושת החודשים הקודמים (נובמבר 2019-ינואר 2020)
23
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
תרשים 19 – מספר עסקאות שבועי דירות חדשות ודירות יד שנייה
התרשים מציג את מספר העסקאות שבוצעו במחצית הראשונה של 2020, לעומת המחצית הראשונה של 2019 בפילוח של דירות חדשות ודירות יד שניה. מאחר שחלק לא מבוטל מהעסקאות שבוצעו בשבועות האחרונים טרם דווח לרשות המיסים, בתרשים מוצג חיזוי להיקף העסקאות הצפוי (בכתום) על סמך קצב העסקאות שדווח בתקופה המקבילה בשנת 2019. מהסתכלות על הנתונים עולה שבתקופת משבר הקורונה חלה ירידה משמעותית בהיקף העסקאות שבוצעו. עם זאת, בחודשים מאי-יוני 2020 ישנה חזרה להיקף העסקאות בשגרה.
24
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
מדד המחירים לצרכן
בחודשים מרץ-מאי 2020, ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.2%. מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.7% ובשנים עשר החודשים האחרונים (מאי 2020 לעומת מאי 2019) ירד ב-1.6%. בחודשים מרץ ואפריל נערכו התאמות בחישוב מדד המחירים לצרכן בהתאם להמלצות הבין-לאומיות ולנסיבות הספציפיות במדינת ישראל כדי לתת מענה איכותי וראוי לחישוב המדד. התאמות אלו כללו תגבור האיסוף של מחירים מקוונים בתחומי הצריכה הרלוונטיים, בדיקה מיוחדת של מדד שכר דירה והתאמות נוספות עבור סעיפים שבהם לא התקיימה צריכה (לדוגמה נסיעות לחו”ל, הוצאות על שהייה בחו”ל ומסיבות ואירועים).
בחודש מרץ 2020 – עלייה של 0.4% במדד המחירים לצרכן
25
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
בחודש אפריל 2020 – ירידה של 0.3% במדד המחירים לצרכן
בחודש מאי 2020 – ירידה של 0.3% במדד המחירים לצרכן
26
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
חשבונות לאומיים: אומדן לרבעון הראשון של שנת 2020
ברבעון הראשון של 2020 ירד התוצר המקומי הגולמי ב-6.8% בחישוב שנתי, לעומת הרבעון הרביעי של שנת 2019 (נתונים מנוכי עונתיות). הגורמים העיקריים להאטת הפעילות במשק:  נקיטת הצעדים של הממשלה לבלימת התפשטות נגיף קורונה.  הירידה החדה ביבוא מכוניות הנוסעים (המיסים על היבוא הם חלק מהתמ”ג).
השינוי ברכיבים השונים:  ירידה של 4.2% בתמ”ג ללא מיסים נטו על היבוא.  ירידה של 4.3% בתמ”ג העסקי במחירי בסיס, ללא מיסים נטו על מוצרים (במחירי שוק ירידה של 8.5%).  ירידה של 20.2% בהוצאה לצריכה פרטית (למעט מוצרים בני קיימה ירידה של 14.6%).  ירידה של 20.7% בהשקעות בנכסים קבועים.  עלייה של 2.9% ביצוא סחורות ושירותים למעט יהלומים וחברות הזנק.  ירידה של 10.8% בהוצאה לצריכה ציבורית.  ירידה של 23.4% ביבוא הסחורות והשירותים.
תרשים 20 – תוצר מקומי גולמי-מנוכי עונתיות – שינוי כמותי לעומת רבעון קודם בחישוב שנתי
27
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
28
תרשים 21 – תמ”ג עסקי, במחירי בסיס רבעון ראשון 2020, שינוי כמותי בחישוב שנתי, מנוכה עונתיות
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים
יבוא ויצוא סחורות
ירידה ביבוא, ביצוא ובגירעון המסחרי (במיליוני ש”ח במחירים שוטפים):
יבוא
114,823.3 96,965.1 15.6-
יצוא
83,097.4 69,557.3 16.3-
גירעון מסחרי
31,725.9 27,407.8 13.6-

ינואר-מאי 2019 ינואר-מאי 2020 אחוז שינוי
תרשים 22 – מאזן סחר חוץ (סחורות), נטו
נתונים מקוריים במחירים שוטפים
29
השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה – סיכום ביניים

שתפו את המאמר

שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

דילוג לתוכן