שיפור בדמי האבטלה להורים צעירים

במסגרת חוק רשת ביטחון כלכלית להתמודדות עם הקורנה, הודיע שר האוצר, ישראל כ״ץ, בועדת הכספים -*
‫מי שגילו נמוך מ-28 עם ילד אחד לפחות, יקבל דמי אבטלה רגילים ללא ההפחתה הקיימת כיום בחוק, כמו יתר אוכלוסיית הזכאים.

.
‫בנוסף,חברות עם מחזור שנתי של 200-101 מיליון ש״ח ושהמחזור השנתי שלהם נפגע ב-60% לפחות, וחברות עם מחזור של 400-201 מליון ש״ח ושהמחזור השנתי שלהם נפגע ב-80% לפחות יוכנסו לתוך התוכנית ויקבלו מענק השתתפות בהוצאות הקבועות עד תקרה של 500 אלף ש״ח לחודשיים.

.

עניין מרכזי