מבזקים

כך תופעל מערכת החינוך בשנת הלימודים הקרובה

6DA36FA0-A3E4-46B5-BD25-EFCDD6A7D7CE

שר החינוך, יואב גלנט ושר האוצר, ישראל כץ, סיכמו את התכנית המלאה לפתיחת שנת הלימודים הקרובה (תשפ”א) בצל המשך התפרצות נגיף הקורונה ורמת תחלואה גבוהה. התכנית גובשה על ידי גורמי המקצוע במשרדי החינוך, האוצר ובשלטון המקומי – בתיאום ובשיתוף עם משרד הבריאות, ארגוני המורים וארגוני ההורים.
.

התכנית אושרה ע”י ראש הממשלה בנימין נתניהו, ותובא לאישור הממשלה.

התכנית גובשה בהתאם לתפיסה כי מערכת החינוך נדרשת להיערך להפעלת מוסדות החינוך במציאות של תחלואת קורונה בתרחיש מונע התפרצות. הפעלת מערכת החינוך בכלל – ובפרט בקרב הגילאים הצעירים – היא תנאי לפעילותו התקינה של המשק הלאומי.

.

*עקרונות התכנית “לומדים בביטחון”*
1. שנת הלימודים תשפ”א תיפתח באחד בספטמבר בתרחיש מונע התפרצות.

2. הלימודים בשנת תשפ”א יתקיימו בשילוב בין 2 שיטות עיקריות:
א. למידה מרחוק באמצעים דיגיטליים.
ב. למידה בתוך מוסדות החינוך בחצאי כיתות (עד 18 תלמידים בקבוצה).

3. לוח הזמנים הקצר מחייב תחילת יישום התכנית על ידי ראשי הרשויות, מנהלי מחוזות החינוך ומנהלי בתי הספר כבר בתחילת השבוע הבא כתנאי לפתיחת הלימודים באחד בספטמבר (גיוס כח אדם, הכנות לוגיסטיות וכדומה).

4. תחת ההנחיות הכלליות, יתאפשרו פתרונות דיפרנציאליים בין יישוב ליישוב, בין מוסדות חינוך שונים ובהתאם לצרכי המגזרים השונים – בכפוף לאישור משרד החינוך – כדי לאפשר לראשי הרשויות, למנהלי מחוזות החינוך ולמנהלי בתי הספר גמישות בניהול התוכנית, והתאמתה לצרכים הייחודים של כל מוסד חינוכי.

5. אוכלוסיות ייחודיות יקבלו מענה נקודתי להמשך קיום המסגרות, ללא תלות בשיטת ההפעלה הראשית (בהן: החינוך המיוחד, נוער בסיכון, כפרי נוער וכדומה).

6. התכנית תאפשר את הפעלת מסגרות החינוך באופן זה למשך כל השנה, או עד לקבלת החלטה אחרת. בשל ההיערכות המורכבת הנדרשת לטובת פיצול לחצאי כיתות, לא ניתן יהיה לעבור ללימודים בחצאי כיתות בגני הילדים ובכיתות א’-ב’ – אשר יתחילו ויסיימו את הלימודים במתכונת שאושרה ע”י משרד הבריאות.

*שיטת הפעלת מערכת החינוך לשנת תשפ”א בשגרת קורונה*

1. *גני הילדים* – בהתאם להנחיות משרד הבריאות, כיתות הגן לא יפוצלו ויפעלו במתכונת מלאה כבשגרה.

2. *כיתות א’-ב’* – בהתאם להנחיות משרד הבריאות, הכיתות לא יפוצלו ויפעלו במתכונת מלאה כבשגרה.

3. *כיתות ג’-ד’* – ילמדו במוסדות החינוך במתכונת מלאה, כשהם מחולקים לחצאי כיתות הכוללות עד 18 תלמידים בכיתה וישתמשו גם במרחבי הלימוד של כיתות ה’-ו’.

4. *כיתות ה’-ו’* – ילמדו במתווה משולב הכולל למידה מרחוק ולמידה במוסדות החינוך (לפחות יומיים בשבוע) כשהם מחולקים לחצאי כיתות -עד 18 תלמידים בכיתה. יעשה מאמץ מרבי לאפשר לכיתות אלו ללמוד בכיתות לימוד יותר מ-2 ימים בשבוע, בין היתר באמצעות לימוד במרחבים ובמבנים סמוכים למוסד החינוכי.

5. *כיתות ז’-י”ב* – ילמדו במתווה משולב הכולל למידה מרחוק ולפחות 2 ימים בשבוע במוסדות החינוך, כשהם מחולקים לחצאי כיתות (עד 18 תלמידים בכיתה).

6. *תוספות כח אדם* – יגויסו בהליך מיוחד ומהיר לטובת פיצול כיתות ג’-ד’ ותגבור כיתות ה’-ו’.
כח האדם יכלול מורים חדשים, הרחבת עבודתם של מורים מועסקים, עוזרי חינוך – כח אדם לא מועסק במשק המתאים למשימה – וכן סטודנטים.

7. *תתבצע הקפדה על כללי היגיינה בבתי הספר*, שתכלול בין היתר, מיגון אישי משופר עבור עובדי ההוראה, ישיבה בשולחנות נפרדים במרחק 2 מ’ זה מזה בקבוצות המונות עד 18 תלמידים, עטית מסכה בגילאים המתאימים, הקפדה על חיטוי ידיים וחיטוי כללי של מוסדות החינוך (לרבות כיתות, חצרות ומתקני היגיינה).

*תקציב התכנית*
לבקשת משרד החינוך, תקצב משרד האוצר את התכנית ב-4.2 מיליארד שקלים. התכנית, ובכלל זאת התקציב, תובא לאישור הממשלה.

*התקציב ייתן מענה ל- 4 צרכים מרכזיים:*
1. *תשתיות ללמידה מרחוק* – לתקצוב מוסדות החינוך, לרכישת תכני הוראה, להדרכות לצוותי ההוראה ולציוד קצה לתלמידים.

2. *כוח אדם* – תוספת כח האדם תכלול את הנדרש לאור פיצול כיתות ג’-ד’ לחצאי כיתות וכן את תגבור כח האדם עבור כיתות ה’-ו’. תוספות כח האדם יכלול מורים חדשים, הרחבת עבודתם של מורים מועסקים, עוזרי חינוך – כח אדם לא מועסק המתאים למשימה – וכן סטודנטים.

3. *מיגון והיגיינה* – לתגבור מערך הניקיון במוסדות החינוך וכן להצבת עמדות היגיינה וחיטוי.

4. *תמיכה באוכלוסיות מיוחדות* – יינתנו מענים ממוקדים לאוכלוסיות מיוחדות (בהן: חינוך מיוחד, ילדים בסיכון, קשיים התנהגותיים ועוד).

*לוחות הזמנים להפעלת התכנית*
1. אישור עקרוני של התקציב והקצאתו – באופן מידי.

2. היערכות לפתיחת שנת הלימודים ע”י הרשויות המקומיות ובתי הספר בהכוונת ובהנחיית משרד החינוך – החל מהשבוע הבא (תחילת אוגוסט)

3. פתיחת שנת הלימודים ב-01.09.20.

*

עניין מרכזי

שתפו את המאמר

שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

דילוג לתוכן