יום חמישי, 22 באפריל 2021
כל המגיעים מחו״ל מחוייבים בבידוד של שבועיים

כל המגיעים מחו״ל מחוייבים בבידוד של שבועיים

מתחילת השבוע ישראל הכריזה את כל מדינות העולם כאדומות וכל המגיע מחוץ לארץ יידרש להיכנס מיידית לבידוד של 14 יום.

ועכשיו מתחיל שבוע המאמץ לחסן את אנשי הצוות הרפואי בבתי החולים ובמרפאות  שבוע לאחר מכן צפוי הציבור הרחב, בעיקר בקרב קבוצות הסיכון, להתחסן  כרגע ישנה אפשרות לחסן רבבות ביום עד 60 אלף הזרקות  כרגע לא ברורה מידת ההיענות למרות ההצגה של נתניהו, ריבלין וכוכבי להתחסן מול המצלמות

היום גם פרסמו כמאה רופאים פשקוויל המגנה את מדיניות המגבלות של ממשלת נתניהו. מכתב נטען כי אין חשש מקריסת המערכת האפואית וכי "דגל שחור מתנוסס מעל ההגבלות.  הם אף הזהירו: "ישראל דוהרת למדרון חלקלק ומסוכן של פגיעה בזכויות הפרט.

במכתב נאמר בין כי איכון ומגבלות תנועה. מתפקידנו להתריע על המדרון החלקלק והמסוכן של פגיעה בזכויות ונטילת חרויות שמדינת ישראל דוהרת בו". אין לקורונה יכולת של ממש למוטט את מערכת הבריאות בישראל". 

."צעדי הכפייה הננקטים ב-9 החודשים האחרונים בארץ מהווים ביטוי לאובדן עשתונות ערכי ועומדים בסתירה ליסודות האתיקה של הרפואה. עננה כבדה רובצת על המשך נקיטתם". הרופאים הוסיפו: "הצעדים בכפיה שנידונים כעת  הם פגיעה הרסנית בזכויות יסוד אזרחיות, ואכיפה שלהם – נטולת הצדקה רפואית, ודגל שחור מתונסס מעליה"..ולסיכום: "אנו קובעים כי ניתן להתמודד עם מחלת הקורונה תוך נקיטת הצעדים בהסכמה, מתוך הסברה ותוך שיתוף פעולה של האזרחי. ככל שמדובר בנגיף הקורונה, צעדים בכפייה ובראשם אכיפת מגבלות תנועה מכל סוג הם הרסניים ומסוכנים, ואין בינם לבין מקצוע הרפואה כל קשר. הבסיס לנקיטתם אינו רפואי".

.

עניין מרכזי