אושר בקריאה ראשונה תקציב המשכי

מליאת הכנסת אישרה טרם פיזורה בקריאה ראשונה את הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 11 והוראת שעה לשנת 2021) ואת הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 53) (שנת תקציב המשכי), התשפ"א-2020 שנועדו לאפשר את התקציב ההמשכי.

.

מכיוון שמדובר בחוק יסוד נדרש רוב מיוחד של 61 חברי כנסת ואכן 63 תמכו בהצעה לעומת 10 מתנגדים וההצעות יועברו לוועדת הכספים להכנתן לקריאה שנייה ושלישית.

.

עניין מרכזי