החיסון השני יינתן ע״י מי שהזריק את הראשון

משרד הבריאות פרסם את העקרונות לחלוקת מנות חיסון למנה שנייה.

.

על פי המסמך שהועבר כל גוף שחיסן במנה הראשונה, אחראי על חיסון המנה השנייה (לפי הגוף שקיבל ההקצאה – כולל קופות, בתי חולים, מד"א, מוסדות שונים וכד').

.

מאושפזים שחוסנו וששוחררו הביתה מבתי החולים – גם יחוסנו בבתי החולים.

.
עניין מרכזי