ליברמן מציע שורת חוקים נגד נתניהו ובעד חופש דת

סיעת ישראל ביתנו תגיש עם כינון הכנסת ה-24 שורה של הצעות חוק:

1. שקיפות הצהרת הון של נבחרי ציבור.
2. חוק מאסר עולם לאונסי קטינים.
3. חוק התניית יום שבתון בהצבעה בבחירות.
4. הגבלת 2 קדנציות לרה"מ.
5. ח"כ עם כתב אישום לא יהיה מועמד להרכבת ממשלה.
6. אדם עם כתב אישום לא יהיה מועמד לנשיאות.
7. חוק הגיוס- צבאי ואזרחי.
8. נישואין וגירושין אזרחיים.
9. הכנסת מינימום למקבלי אבטחת הכנסה עד 70% משכר המינימום.
10. חובת לימודי ליבה.
11. פתיחת עסקים בשבת בהתאם להחלטת הרשות המקומית.
12. ביטול חוק קמינץ.
13. עיגון מעמדה של החברה הדרוזית כשוות זכויות במדינת ישראל.
14. הגנה על ישראלים מפני מוסדות בין לאומיים עוינים.

.

עניין מרכזי