יום רביעי, 21 באוקטובר 2020
מחברים הודעות של הניה זסלבסקי