יום שני, 26 באוקטובר 2020
מחברים הודעות של יהושע יונתן