יום רביעי, 28 באוקטובר 2020
מחברים הודעות של יהושע יונתן