יום רביעי, 20 בינואר 2021
מחברים הודעות של פיני זמיר