לא להתנפל – לא יהיה מחסור במזון

לשכת ראש הממשלה מוסרת כי מפעלי המזון בישראל ממשיכים וימשיכו לעבוד כסדרם. .

קיימים  מלאים גדולים לרשתות המזון. ייבוא המזון לישראל נמשך.

.

כל אלה יוצרים מלאי גדול ולכן אין צורך או הצדקה באגירת מזון. כמו כן, הנגישות לרשתות המזון והפארם תמשך.

.

עניין מרכזי