ישראל כץ מגביר תחרות ומפחית את יוקר המחייה

ועדת הכלכלה אישרה  את הצו שהגיש לאישורה משרד האוצר, בשיתוף עם בנק ישראל, לשינוי השיעור והסכומים לעניין צמצום מסגרות בכרטיסי אשראי לפי סעיף 9(ג) לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל.

.

מטרת השינוי היא לאזן בין קידום התחרות בשוק הבנקאות בישראל ושמירה על הלקוחות שנפגעו מבחינה תעסוקתית מהתפרצות נגיף הקורונה.

*

הצו קובע כי יונהג מתווה הפחתה מוגבל יותר למשך השנה הקרובה, שלאחריו תחול הוראת החוק המקורית. כמו כן, יצומצם שיעור הפחתת המסגרות של כרטיסי האשראי שהנפיקו הבנקים שמהם הופרדו חברות כרטיסי האשראי ביחס לסך המסגרות שהועמדו על ידם לציבור ב-2015 מ-50% ל-45%.

.

בנוסף, על מנת למנוע פגיעה באוכלוסיות בעלות מסגרת אשראי נמוכה, יאסר על הבנקים להפחית את מסגרות האשראי מתחת ל-7,500 שקל רק בשל הוראות החוק, ומסגרות מתחת לתקרה של 7,500 שקל לא יילקחו בחשבון בחישוב המסגרות לצמצום.

.

הצו נועד לאזן בין החשיבות של קידום התחרות בשוק הבנקאות ויצירת שוק מגוון ויעיל יותר, לבין החשש שלקוחות שמצבם התעסוקתי נפגע בעקבות נגיף קורונה ומסגרת האשראי שלהם תופחת, יתקשו בקבלת מענה חלופי. תיקון זה יאפשר לבנקים לצמצם את ההפחתה הנדרשת עבור אוכלוסיות אלה, ולמקד את הצמצום באוכלוסיות שמסגרת האשראי שלהם גבוהה יותר מלכתחילה.

כזכור, החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל נועד לבסס גורמים חדשים בשוק הבנקאות בכלל ובשוק האשראי בפרט, בין היתר באמצעות הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים הגדולים, וזאת בכדי להגביר את התחרות ולהוזיל את יוקר המחייה בתחומי הבנקאות. בתוך כך, נקבע שעד סוף ינואר 2021 יחויבו הבנקים שמהם הופרדו חברות כרטיסי האשראי לצמצם את המסגרות בכרטיסי האשראי במחצית, ביחס למסגרות שניתנו על ידם ב-2015. הצו הנוכחי בא לצמצם את ההפחתה במסגרות כך שתימנע פגיעה אפשרית באוכלוסיות חלשות.

.

שר האוצר, ישראל כ"ץ:
״מדובר בצעד חשוב להמשך קידום התחרות וצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות והפחתת יוקר המחייה. יחד עם בנק ישראל החלטנו על יישום מדורג של החוק על מנת לשמור על המחויבות להמשיך ולקדם תחרות בשוק הבנקאות לצד שמירה על השכבות החלשות שנפגעו בעקבות משבר הקורונה. במסגרת העבודה על חוק ההסדרים לתקציב 2021 משרד האוצר מגבש רפורמות משמעותיות להגברת התחרות בבנקים ובשוק הפיננסים שיביאו לתחרות בתחום זה ותחומים נוספים רבים".

.

עניין מרכזי

שיתוף:
מאמר קודםהשר לשעבר יעקב אדרי מהליכוד נעצר בחשד לשחיתויות
המאמר הבאאזהרה: אתרי התיירות העולמיים שישראלים מרבים להשתמש בשירותיהם נפרצו
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר. מנהל ״המכללה לחדשנות״. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגל"צ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.