מבזקים

בז״ן עומדת בתנאי הגבלת הזיהום הסביבתי

301F9BAA-DF4E-4153-8C57-1D7B122452EA

אחרי הצו שהוציא המשרד להגנת הסביבה לבז”ן לעמידה בערכי היתר הפליטה במתקן הביטומן המשמש לאספלט בכבישי הארץ: החברה התקינה מערכת זמנית חדשה להפחתת פליטות; דיגום שבוצע מראה כי המתקן עומד בערכים הנדרשים.

.

בחודש ינואר 2020, בעקבות גרימת זיהום אוויר חריג והפרת הוראות היתר הפליטה, המשרד להגנת הסביבה הוציא לחברת בז”ן (בתי זיקוק לנפט) ממפרץ חיפה צו לפי סעיף 45 לחוק אוויר נקי להפסקת פעולות הייצור, האחסון וניפוק הביטומן, המשמש לייצור אספלט כבישים ולאיטום. זאת, בשל הפרה מתמשכת של הוראות היתר הפליטה, ובהן אי-שדרוג מתקן (סקראבר) המטפל בפליטות מערך ייצור, ואחסון וניפוק ביטומן במפעל בז”ן באופן הגורם לחריגה מערכי הפליטה בארובת מתקן הסקראבר במזהם חומרים אורגניים נדיפים (המבוטא כ-TOC).

.

באותו מועד, הועברה למשרד עמדת משרד התחבורה, כי משמעות סגירת המפעל היא הפסקת ייצור האספלט בכל המדינה ופגיעה בלתי מתקבלת ברמה הלאומית, וכן הבהרה ממשרד הכלכלה כי הביטומן חיוני למשק ובתי הזיקוק הם הספק היחיד בישראל. ועל כן, ניאות המשרד לתת אורכה להיערכות המשק. יחד עם זאת, בשים לב לחומרת החריגות – המשרד ציין כי אין באפשרותו לתת אורכה מעבר לתקופה מצומצמת בלבד של לכל היותר שלושה חודשים, והסגירה תתבצע עד ה-16 באפריל 2020.

.

המשרד עיגן דרישתו זו בצו, שבו דרש מחברת בז”ן לצמצם ולמנוע את המשך זיהום האוויר על ידי הפסקת פעולת הייצור, האחסון והניפוק של הביטומן עד לא יאוחר מ-16 באפריל 2020, כך שהחברה תעמוד בערכי הפליטה שנקבעו לה בהיתר הפליטה.

ב-28 בינואר החברה ציינה כי בכוונתה להתקין מערכת זמנית לטיפול בפליטות מסקראבר ביטומן עד למועד שנקבע, אשר תביא לעמידה בהוראות היתר הפליטה ובכך תביא לעמידה בהוראות הצו. החברה הצהירה כי תחליף את המערכת הזמנית במערכת קבועה מסוג RTO, בלוחות זמנים מצומצמים.

בהתייחסותו להקמת מערכת זמנית לטיפול בפליטות ממתקן ביטומן הבהיר המשרד, כי בכל מקרה על החברה לעמוד באמור בצו, כלומר עליה לעמוד בערכי היתר הפליטה כבר ב-16 באפריל, שאם לא כן – יורה לה להפסיק את פעילות הייצור, האחסון והניפוק של הביטומן.

.

כמו-כן, כתנאי להפעלת מערכת טיפול זמנית, הטיל המשרד על החברה דרישות מחמירות לניטור פליטות מהארובה ובקרה על יעילות המתקן.

.

ב-2 באפריל 2020, בז”ן החלה בהפעלת מערכת זמנית לטיפול בפליטות חומרים אורגניים ממתקן הביטומן, ובמהלך ההרצה, שבה נכח נציג המשרד, בוצע דיגום גזים ובקרת יעילות המערכת בצורה מוגברת על-פי הנחיות המשרד. לפי תוצאות הדיגום שבוצע על-ידי מעבדה חיצונית מוסמכת, המערכת מביאה להפחתת הפליטות הנדרשת וכיום עומד המתקן בערכי הפליטה שנקבעו בהיתר הפליטה עבור מתקן ביטומן.

.

המשרד ימשיך לעקוב אחרי תוצאות הדיגומים הנוספים ויעמוד על כך שהפליטות יהיו בהתאם להיתר הפליטה. אם יתגלו חריגות – בהתאם לצו, המשרד יורה לחברה להפסיק את פעילות הייצור, האחסון והניפוק של הביטומן. בתמונה: המערכת הזמנית. קרדיט צילום: יוליה גינזבורג, המשרד להגנת הסביבה.

.

עניין מרכזי

שתפו את המאמר

שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

דילוג לתוכן