חשש להדבקה המונית אם לא באוקראינה – בריכוזי ברסלבים בארץ

האיסור שהטילו באוקראינה עם הברסלבים להגיע ברבבותיהם לאומן השנה לא יפתרו את הבעיה. במשרד הבריאות מקנן החשש מהידבקות המונית. אם לא שם – פה. הם הרי לא יוותרו על ההילולה השנתית.

 

מניעת ההגעה בטיסות ישירות אינו מעכב רבים מהגעה לתחומי אוקראינה בדרכים עקלקלות. אלא שזה לא פשוט בעיקר משום שהברסלבים ניתנים לזיהוי בנקל והמשטרה המקומית לא תבחל באמצעים כדי לאכוף החלטות שילטוניות.

 

אוקראינה היא מדינה אדומה, התחלואה בה גבוהה, תנאי הסניטציה ירודים אבל למרות הכל באזור אומן רוצים את הכסף של העולים לרגל ולכן חלק מן המנסים להגיע בדרך לא דרך יצליחו.

 

מה יהיה עם האחרים? החשד מהידבקות המונית מקנן. ומה יהיה אם הם יעשו את ההילולה בריכוזיהם? שואלים במשרד הבריאות ובמשטרה ובינתיים, תשובה – אין. נקווה רק שבחודש הבא יהיו פחות חולים ויותר תשובות.

 

עניין מרכזי