מבזקים

הקלות רבות בשנת הלימודים הקרובה כולל בבגרויות

C0150398-CD7E-4419-9F79-01027E94AA51

משרד החינוך פירסם את התכנית הפדגוגית לשנת הלימודים הקרובה. בין השאר הודיע שר החינוך גלנט כי תמו ימי סגירת בית ספר שלם במקרה של  הידבדקות של תלמיד בודד. עיקרי התוכנית:

.

עבודה על צמצום פערים לימודיים משנה שעברה, דגש על המעברים בין חטיבות הגיל, פרסום מקצועות הבגרות, מועדי הבגרות, מיקוד הבגרויות, גמישות ניהולית ופדגוגית וכן ביסוס הלמידה מרחוק.

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ”א, מפרסם היום (ב’) משרד החינוך את התכנית הפדגוגית שתלווה את שנת הלימודים הקרובה, על רקע המאבק בנגיף הקורונה.

.

שנת הלימודים תתאפיין בגמישות ניהולית ופדגוגית, כדי לאפשר למנהלי מוסדות החינוך להוביל את העשייה החינוכית בדרכם. בתוך כך, במהלך השנים הקרובות המשרד יוביל שורה של מהלכים לחיזוק מעמדו של המנהל, בהם: הפחתת הבקרה על בתי הספר והרחבת היקף הסמכויות והמשאבים שיעמדו לרשותו.

כחלק משגרת הלימודים והתאמת המערכת ללמידה במאה ה-21, מניח המשרד תשתית ארוכת טווח למערך הלימוד הדיגיטלי, והפיכתו לנדבך משמעותי בתוך ליבת ההוראה.
.

בשנת הלימודים תשפ”א יחזק המשרד את הקשר, את הזהות ואת אהבת התלמידים לארצם, למורשתם ולהיסטוריה של מדינת ישראל, וכמו-כן יפעל המשרד לחיזוק ערך הגיוס המשמעותי לצה”ל.

*

בתחילת שנת הלימודים:
▪ יושלם החומר הלימודי וסגירת פערים מהשנה הקודמת.
▪ ייעשה מיפוי פנימי לזיהוי פערים לימודיים: מומלץ להשתמש בכלים הפנימיים אשר פותחו על ידי ראמ”ה (רשות ארצית ללמידה והערכה).
▪ חיזוק מיומנויות הלמידה מרחוק: לשם כך, במסגרת הלמידה בתוך מוסדות החינוך, ייעשה תרגול של למידה דיגיטלית ולמידה שיתופית בכיתות.

*_בימים הראשונים ללימודים_*:
*גילאי 3*
▪ ביום הראשון ללימודים ההגעה תהיה מדורגת בקבוצות קטנות, 5-6 ילדים, לפי לוח זמנים שתפרסם הגננת. הפעילות תהיה קצובה, וההורים ייפרדו מהילדים בפתח הגן, או שישהו בחצר כשהם עוטים מסכות.
▪ ביום השני ללימודים הגעה מדורגת ב- 2 קבוצות, על פי לוח זמנים שתפרסם הגננת. ההורים ייפרדו מהילדים בפתח הגן, ובתום הפעילות יאספו את ילדיהם.
החל מהיום השלישי פעילות הגן תהיה בין 14:00-08:00.

*גילאי 4-5*
▪ פעילות רגילה, החל מהיום הראשון. מומלץ להכין סרטון קצר או מצגת, כדי להציג את הצוות, את מבנה הגן ואת המרכזים והחצר.

*כיתה א’*
▪ הגעה מדורגת, בקבוצות של עד 10 תלמידים.
▪ לכל תלמיד יתלווה הורה אחד.
▪ קבלת התלמידים בבית הספר תתקיים במתחמים נפרדים.
▪ במתחם לא ישהו יותר מ-20 אנשים.
▪ תכנית הלימודים תכלול בתחילתה השלמת תהליכים חסרים מתקופת הגן – ומיד בהמשך הקניית מיומנויות של קריאה וכתיבה.

*כיתה ז’*
▪ פעילות היכרות, שיחות אישיות, טקס פתיחה פיזי וטקס וירטואלי, ופעילות להגברת החוסן ולאיתור קשיים ומצוקות.

*כיתה י’*
▪ פעילויות גיבוש, הכרות עם הכלים הדיגיטליים ומוכנות לבחינות הבגרות, היערכות למעורבות חברתית גם באמצעים דיגיטליים.

*בגרויות*:
_היבחנות ב-6 מקצועות חיצוניים_

▪ כל *3* מקצועות החובה: מתמטיקה, אנגלית, שפת אם.
▪ *2* מקצועות מתוך אשכול הומניסטיקה: ספרות, תנ”ך, היסטוריה או אזרחות (סה”כ במצטבר: 2 מקצועות)
▪ מקצוע *אחד* מתוך המקצועות המוגברים (פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב, אומנות, גיאוגרפיה, מחול, תקשורת, שפות, תאטרון, חינוך גופני ועוד).

▪ מועדי בגרויות נוספים, עבור תלמידים חולים או בבידוד: בכל מקצוע יתקיימו שני מועדים (מועד רגיל ומועד השלמה).

*מיקוד חומר הלימוד לבגרויות*:
▪ מתמטיקה 5-4 יחידות: חומר הלימוד צומצם בכ-10%. בכיתה י”א בחירת 5 מתוך 8 שאלות, בכיתה י”ב בחירת 3 מתוך 5 שאלות.
▪ מתמטיקה 3 יחידות: צבירת ניקוד, כדי להגדיל את סיכויי התלמיד להצליח בבחינה.
▪ עברית, ערבית, אנגלית, ואשכול הומניסטיקה (היסטוריה, ספרות, תנ”ך, אזרחות): חומר הלימוד צומצם ב-30%.
▪ הגבר עיוני וטכנולוגי (5 יחידות): חומר הלימוד צומצם ב-20%.

עקרונות הלמידה מרחוק:

על יסודי – בשגרת קורונה
▪ פיתוח מיומנויות למידה עצמית.
▪ פיתוח מיומנויות בקרה עצמית אחר קצב ההתקדמות בלימודים ועמידה ביעדים.
▪ שילוב שיח רגשי.
▪ יחס מותאם לאוכלוסיות ייחודיות.
▪ מתן משוב רציף לתלמידים.

יסודי – בשגרת קורונה (כיתות ה-ו’)
▪ זמן למידה רציפה מומלצת: עד 30 דקות.
▪ מעבר מדורג ללמידה מרחוק – הסתגלות והיערכות של המורים ושל התלמידים.
▪ מפגש ברמת הכיתה, בקבוצות קטנות, בזוגות וגם באופן פרטני.

*בהינתן סגר והפסקת הלימודים במוסדות החינוך (גן-כיתה ד’):*

▪ פעילות מקוונת רציפה מומלצת: מומלץ 20 דקות לפעילות בגן ו-30 דקות לשיעור ביסודי.
▪ חיזוק הקשר האישי בין הילדים לגננת באופן רציף ובאמצעים מגוונים.
▪ חיזוק התקשורת עם הורי הילדים.

*

עניין מרכזי

שתפו את המאמר

שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

דילוג לתוכן