MerkaziTV: ד״ר יצחק נוי בשיחה מרתקת מהסוג שאינו מעז לבטא בתוכנית הרדיו האגדית שלו

יצחק נוי אינו רק מומחה לחדשות חוץ ומגיש תוכנית הרדיו המיתולוגית ברשת ב׳. הוא גם איש אגדי בעל כישורים נדירים להביא את הנוראה שבקטסטרופות באופן שמאפשר לך הבנה נינוחה ובלתי מאיימת של המתרחש בעולמנו.

.
בשיחה עם רמי יצהר Rami Yitzhar הוא מרשה לעצמו להיפתח מעבר לגבולות שכופה התאגיד על המשדרים במסגרתו. זה מאפשר להסביר דווקא כאיש ימין מובהק למה לדעתו זה הסוף של ביבי, איך השקרים של טראמפ דפקו אותו, למה מקרון הצרפתי טיפש ואיך אירופה עומדת להתפורר.
.

 

מוזמנים לשיחה מהנה, מרתקת ומועילה להבנת המציאות העכשווית וזו שלפנינו.
MerkaziTV